Kontakt

Oblastní charita Uherský Brod
Mariánské nám.13, 688 01 Uherský Brod
IČO: 48489336  -   DIČ: CZ48489336
Číslo účtu: 1540093329/0800
Tel:  572 630 648 (sekretariát)
Fax: 572 631 128
reditel@uhbrod.charita.cz

Finančně nás podporují

Zlínský kraj

Město Uherský Brod
 

Přeprava vozíčkářů

Spolupracujeme

Charitní pečovatelská služba Uherský Brod

Naše služby » Charitní pečovatelská služba Uherský Brod


Charitní pečovatelská služba Uherský Brod byla finančně podpořena městem Uherský Brod.
 


Informace ohledně zdražování služeb
Nový ceník platný od 1.12.2013

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2013

Charitní pečovatelská služba Uherský Brod
Charitní pečovatelská služba je terénní služba poskytována v domácnostech, jejímž posláním je pomoc a podpora osobám, které mají dočasně nebo trvale sníženou soběstačnost z důvodů stáří nebo nemoci a nezvládají péči o vlastní osobu a domácnost. Společně s uživateli a jejich rodinami usilujeme o co nejdelší setrvání v přirozeném prostředí jejich domovů. Služba funguje od roku 1993 a je poskytována v Uherském Brodě, ale i v obcích regionu Uherskobrodska a Bojkovska.

Příklad dobré praxe
Dobrá práce je často oceněna kouzelným způsobem. Od jednoho z dlouholetých uživatelů často slýcháváme: „Holky moje, já sa na vás dycky tak těším. Nejenom, že mně pomožete s kúpáním, ale aj si při tom zazpíváme, popovídáme a nikdy sa nezapomenete usmát…“ Péče může mít mnoho podob.
Zhodnocení služby
Počet uživatelů v r. 2013
220
Počet návštěv
8 077
Počet úkonů
19 674
Pracovníci v přímé péči
9
Sociální pracovník služby
1
Řidič
1
 
Víte co všechno děláme?
Důležitou výhodou naší služby je, že jsou pečovatelské úkony poskytovány na základě potřeb uživatelů přímo v jejich domácím prostředí– tedy tam, kde se cítí dobře; tam, kde jsou doma.  Na základě individuálního přístupu ke každému uživateli mohou být služby poskytovány nejen ve všední dny, ale i v odpoledních hodinách, o víkendech a o svátcích. Pečovatelská služba pravidelně poskytuje uživatelům a jejich rodinám základní sociální poradenství. V průběhu roku 2013 se významně a pozitivně změnila skladba uživatelů. Poprvé je tak počet uživatelů, kterým je poskytována přímá péče (celé spektrum úkonů pečovatelské služby) vyšší, než uživatelů, jimž jsou dováženy pouze obědy. Charitní pečovatelská služba je aktivním členem komunitního plánování v Uherskobrodském regionu, členem České asociace pečovatelské služby a Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. Skrze příspěvek z Úřadu práce v rámci podpory zaměstnatelnosti se ve službě podařilo zřídit 2 pracovní místa (veřejně prospěšné práce). Zabývali jsme se i umožněním praxí studentů středních škol a frekventantům (rekvalifikačních) kurzů, protože umožnění praxí chápeme jako investici do kvality přípravy nových pracovníků v sociální oblasti.
 • Potřebujete pomoc nebo podporu se zvládáním běžné péče o vlastní osobu, s podáním a přípravou jídla, pití; pomoc s přesuny po domě a podobně?
 • Potřebujete pomoc nebo podporu při zvládání osobní hygieny? Potřebujete poskytnout či zajistit stravu?
 • Potřebujete pomoc či podporu při zajištění chodu domácnosti – běžného úklidu, nákupu či jinou pochůzkou nebo praní?
 • Potřebujete doprovodit k lékaři nebo do jiné veřejné instituce?
Potřebujete-li některou z výše uvedených činností, pak jsou pečovatelské služby určeny právě vám! K dispozici jsme Vám na výše uvedených kontaktech.
 
Je mi ctí poděkovat celému kolektivu služby za to, jak spolehlivě pracují s našimi uživateli, snaží se je podporovat a pomáhat jim s velkou citlivostí. Umějí přinést pohlazení, úsměv a přijímat uživatele takové, jakými jsou, bezpodmínečně. Jsem hrdá na naše pracovníky, že tuto dovednost považují všichni za standart, jakkoli očima současného světa působí výjimečně.
Jménem služby děkuji také všem dárcům, dobrovolníkům a příznivcům Charitní pečovatelské služby Uherský Brod.

 

 

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2012

Charitní pečovatelská služba (dále jen CHPS) je terénní službou Jejím cílem je zejména umožnit méně soběstačným lidem zůstat ve svých domovech. Snažíme se o podporu a pomoc. Služba se zaměřuje na osoby starší 19 let.
 • V čem tkví práce v CHPS?
V možnosti využívat službu ve své domácnosti a podle toho, jak se mění uživatelovi požadavky a zdravotní stav. Tedy individuálně, podle aktuálních potřeb. Služby mohou být poskytovány v různém denním čase po-pá od 6:30 – 17:30 hodin, v so, ne a svátky od 8 – 13 hodin, vždy s ohledem na aktuální kapacitu služby.
 • Co pro nás práce v CHPS znamená?
Naši práci vnímáme jako pomoc bližnímu, který se ocitl v nouzi a potřebuje pomoc od druhých Je to také pomoc a podpora rodinám, aby si  mohly zachovat si zaměstnání.
 • Co služba uživateli přináší?
Uživatel může díky ní zůstat ve svém domově i v době, kdy se bez pomoci druhé osoby neobejde. Přináší mu jistotu, že za ním ve sjednaný čas přijde pracovník služby a pomůže mu s tím, co potřebuje a má sjednáno - nakoupí, uklidí, pomůže s umytím, postará se o jídlo. Odpadá obava z toho, že bude muset opustit svůj domov, trávit čas na neznámém a nepřirozeném místě.
 • Jaký je ohlas na naši práci ze stran uživatelů?
Cituji vybrané úryvky z děkovných vyjádření uživatele a rodiny:
„Do naší domácnosti dochází Vaše pracovnice. Je milá, ochotná, vždy přichází s úsměvem, dovede potěšit, povzbudit. Má úžasný přístup k nemocnému. Má-li dovolenou, zastupuje ji další z pracovnic. Je stejně hodná a vše též zvládá na jedničku s hvězdičkou. Děkuji za jejich pomoc a milý přístup a gratuluji, že máte skvělé přímo pohádkové pracovnice.“
 
„Píši Vám, jak velice si pomoci od pečovatelské služby celá rodina vážíme. Paní doktorka ze Žlutého kopce říkala, že za 16 let co dělá onkologii se s takovým lidským přístupem nesetkala. Když jí vykládám, co pro nás děláte a jak nám pomáháte jen kroutí hlavou. Děkujeme za zprávy od vás a za to, že vás máme. Velice Vám jménem rodiny děkuji“.
 • Jak je práce náročná?
Je náročná. Setkáváme se s bolestí a trápením nemocných lidí, ke kterým docházíme. Pracovnice je doprovázejí. Často jsme přítomni umírání nebo pomáháme rodinám se zemřelým blízkým. Všichni zaměstnanci služby jsou povinni se stále vzdělávat, je na ně kladena potřeba být zdatný v administrativních činnostech atd. Přes nedobré finanční podmínky a náročnost ji dělají pracovníci rádi. Sami do své každodenní práce vkládají jakousi lidskost, úctu k člověku. Mnohdy jim pak výsledek práce přináší radost,
Pracovník a hlavně uživatel jsou spokojení a to je nejdůležitější.
 • Jsou dostupné kompenzační pomůcky k zapůjčování do domácností?
Naše služba zapůjčuje kompenzační pomůcky v rámci fakultativních (nenárokové) služeb tzn. využívá-li Osoba sociální služby, pak si může zapůjčit potřebnou pomůcku. Vzhledem k tomu, že o pomůcky je v regionu velký zájem a ne každý potřebuje sociální služby zapůjčujeme pomůcky každému, kdo si o ně zažádá. U těchto zápůjček se přiúčtovává DPH dle platné legislativy a daň se odvádí finančnímu úřadu.
 
Mé velké poděkování patří za službu vykonávanou s láskou celému kolektivu CHPS, neboť si velice dobře uvědomuji, že právě ti, kteří u nás pracují jsou nezbytným základem pro vystavění kvalitně poskytované služby všem našim stávajícím i budoucím uživatelům.
 
Přeji si, aby tomu tak bylo i v dalším roce.
Terezie Fojtíková
 
Počet uživatelů v r. 2012
289
Počet návštěv
9 360
Počet úkonů
22 097
Počet pracovníků v CHPS
12
 
Děkujeme všem dárcům, dobrovolníkům a příznivcům Charitní pečovatelské služby Uherský Brod.

 

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2011
Provoz Charitní pečovatelské služby Uherský Brod (CHPS) byl zahájen r. 1993 pod názvem Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba (CHOPS) a později pod názvem Pečovatelská služba komplexní domácí péče (PS KDP, do 31. 5. 2010).

Pečovatelskou službu poskytují odborně vyškolení pracovníci v sociálních službách podle §91 zákona O sociálních službách č. 108/2006Sb. Pečovatelské výkony jsou hrazeny podle vyhlášky č. 505/2006Sb., jíž se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách podle platných novelizací.
 
Pracovníci provádí níže uvedené činnosti:
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Pro naše klienty máme připraveny i návazné služby – fakultativní. Jednou z hlavních služeb, které jsou využívány je reedukce - domácí rehabilitace. Mezi další služby např. patří dohled nad zdravotně postiženou osobou, pedikúra.

Součástí pečovatelské služby je i sklad kompenzačních a rehabilitačních   pomůcek, které je možné si zapůjčit.
 
Jsou to: invalidní vozíky, polohovací lůžka, toaletní židle, franc.hole, rolátory, chodítka.

Za zapůjčení pomůcek je účtována částka dle našeho sazebníku a je možné je zapůjčit na adrese: Oblastní charita, Mariánské nám. 13, 688 01 Uherský Brod.

Sklad se podařilo rozšířit o několik nových pomůcek díky fin. prostředkům z Tříkrálové sbírky.
 
Na základě zvýšené poptávky a také zájmu z řad obyvatel regionu o odebírání sociálních služeb od Pečovatelské služby (vyplynulo to z komunitního plánu Města Uh.Brod) jsme rozšířili v minulém roce kapacitu této služby a také dobu, kdy je služba poskytována. Z tohoto zájmu vidíme, že občané regionu mají stále větší potřebnost sociální služby využívat a jsou o nich i více informováni (jak si tuto službu objednat, využít v rámci ní přidělený příspěvek na péči atd.)

Uživatelé pečovatelských služeb nejsou pouze z řad těch, kteří čerpají příspěvek, ale zaměřujeme se profesionálně i kapacitou na ty lidi, kteří se stanou pobirateli příspěvku až třeba za několik let.
 
Nejdůležitější úlohou pečovatelské služby je udržení soběstačnosti uživatele po co nejdelší dobu. Umožnit mu zachování takové kvality života, aby mohl žít ve svém přirozeném domácím prostředí a oddálit jeho umístění do sociálních zařízení různých typů, kde ztrácí přímý kontakt s nejbližší osobou či svojí rodinou. Snažíme se vyjít vstříc každému individuálně podle jeho potřeb.

V současné době poskytujeme Pečovatelskou službu v těchto časových intervalech:
pondělí – pátek od 6:30 hod do 17:30 hod a v sobotu, neděli a o svátcích od 8:00 hod – 13:00 hod.
 
V minulém roce jsme získali díky sponzorským darům firem našeho regionu nové auto, které slouží především k zajištění dovozu obědů uživatelům naší služby.

 

Název služby: Charitní pečovatelská služba  Uherský Brod
Forma poskytování: terénní
Druh služby: pečovatelská služba
Identifikátor služby: 3918445
Kapacita služby: počet klientů: 45/den
Poskytována od: 1.6.1993

 

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2010

Charitní pečovatelská služba Uherský Brod je jednou ze sociálních služeb - individuální forma terénní služby. Má podpůrný charakter a umožňuje uživateli zachovat plnou kvalitu života v jeho přirozeném prostředí.
 
V celém regionu uherskobrodska byla Charitní pečovatelská služba Uherský Brod Oblastní charity v roce 2010 poskytnuta 465 uživatelům (z toho 322 ženám a 143 mužům), z toho 75 uživatelům v PŘÍMÉ PÉČI, 287 uživatelům, kteří odebírají službu DOVOZ OBĚDŮ a 103 uživatelům, kteří odebírají pouze PEDIKÚRU. Kompenzačních pomůcek bylo zapůjčeno 221 kusů.
Služba byla zajišťována 2 řidiči a především 10 pracovníky v sociálních službách, z nichž 2 poskytují uživatelům pedikúru.
 
Jednou ze zásadních novinek ve službě byla úprava názvu služby z Pečovatelské služby komplexní domácí péče Uh. Brod na již dříve používaný název Charitní pečovatelská služba Uh. Brod.
V personální oblasti proběhla celá řada doškolovacích a vzdělávacích aktivit - praktické jízdy všech řidičů v organizaci pod dohledem odborníka, dále stáž dvou pracovnic v Hospici na Sv. kopečku u Olomouce. Ostatní pracovníci využili možnost podívat se skrze vzdělávání do jiných pečovatelských služeb a to v Uh. Hradišti, v Bojkovicích a v Luhačovicích. Setkání proběhlo formou výměnných stáží tzn. že pracovníci jmenovaných služeb hostovali zase v naší službě. V rámci dalšího vzdělávání byla naše služba vybrána na konci roku 2010 do projektu „Podpora a kontrola kvality poskytovaných sociálních služeb“, který probíhá pod vedením Vzdělávacího střediska VOŠs Caritas v Olomouci. Tento projekt kryje pracovníkům Charitní pečovatelské služby nejen povinné vzdělávání na další rok, ale především jim má pomoci, aby byla jimi nabízená a poskytovaná služba co nejkvalitnější.
Do praxe jsme zavedli KODEX Charity Česká republika vydaný Arcidiecézní charitou Olomouc. Služba změnila svůj ceník a to u fakultativních (nenárokových) úkonů pedikúry a dohledu – došlo k mírnému zvýšení úhrad za poskytování služby.
Na půdě služby probíhaly také praxe studentek CSOŠ Bojkovice a vzdělávacího střediska Marlin.
 
Součástí Charitní pečovatelské služby Oblastní charity je sklad kompenzačních a rehabilitačních pomůcek.  Za zapůjčení pomůcek je účtována částka podle organizací stanoveného sazebníku.
Sklad se nám v loňském roce opět jako v roce minulém podařilo rozšířit o další pomůcky a to díky benefičnímu koncertu, který v době adventní uspořádal již podruhé komorní soubor COLLEGIUM CLASSIC a jehož výtěžek byl naší službě věnován. Pořídilo se za něj vysoké chodítko a toaletní židle. Také z výtěžku TKS 2010 se pořizovaly pomůcky: 2 mechanické invalidní vozíky, 2 vysoká chodítka, 2 toaletní židle, antidekubitní matrace, jídelní stolek, 2 rolátory a 2 duralová chodítka. Z prostředků nadace Děti-kultura-sport se zakoupilo elektrické polohovací lůžko, mechanický invalidní vozík a toaletní židle. Díky  projektu LEADER MAS Východní Slovácko do skladu přibyly také 3 elektrická polohovací lůžka, 2 vysoká chodítka, 5 toaletních židlí. Z tohoto projektu byly kromě pomůcek zakoupeny také přepravní bedny pro termojídlonosiče, které slouží při rozvozu stravy. Z postní almužny bylo zakoupeno 169 ks termojídlonosičů.
Z Tříkrálové sbírky se podařilo mimo výše jmenované pomůcky zakoupit vozidlo Renault Kangoo, které slouží potřebám nejen Charitní pečovatelské služby, ale také Charitnímu domu ve Vlčnově.

 

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2009 zde.

 

Poslední aktualizace 25. května  2011.  

 

(c) Copyright 2008 Oblastní charita Uherský Brod

Redakční systémy Smart Soft