Kontakt

Oblastní charita Uherský Brod
Mariánské nám.13, 688 01 Uherský Brod
IČO: 48489336  -   DIČ: CZ48489336
Číslo účtu: 1540093329/0800
Tel:  572 630 648 (sekretariát)
Fax: 572 631 128
reditel@uhbrod.charita.cz

Finančně nás podporují

Zlínský kraj

Město Uherský Brod
 

Přeprava vozíčkářů

Spolupracujeme

Charitní ošetřovatelská služba Uherský Brod

Naše služby » Charitní ošetřovatelská služba Uherský Brod

 OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2013

 Charitní ošetřovatelská služba je jedním z prvních projektů Oblastní Charity Uherský Brod. Její počátek je datován již do  roku 1992. Za roky působení tato služba prošla určitou řadou změn. Jednak se zprofesionalizovala a v souvislosti s tím je odborná ošetřovatelská péče poskytována pouze zdravotními sestrami registrovanými MZČR k samostatnému výkonu práce všeobecné zdravotní sestry. V rámci celoživotního vzdělávání se všechny zdravotní sestry pravidelně účastní školení z důvodu získávání nových poznatků v léčbě např. chronických ran, diabetu, ošetření stomií, v oblasti paliativní péče, apod. Dále bylo zajištěno i dostatečné technické vybavení. Ze získaných sponzorských prostředků byly zakoupeny přístroje pro zkvalitnění poskytované ošetřovatelské péče. Každá zdravotní sestra je vybavena tlakoměrem a glukometrem. Středisko charitní ošetřovatelské služby má k dispozici elektrickou odsávačku a oxygenátor.

Charitní ošetřovatelská služba je terénní formou zdravotní péče. Je poskytována ve vlastním domácím prostředí nemocných. Možnost setrvání ve vlastním prostředí pozitivně působí na psychiku a výrazně tím přispívá i ke zlepšení zdravotního stavu každého člověka. Tato služba poskytuje vysoce odbornou zdravotní péči nemocným všech věkových kategorií. Při pravidelných návštěvách však zaučuje i rodinné příslušníky v potřebné péči o jejich nemocné rodinné příslušníky. Ošetření nemocného je prováděno na základě indikace praktického lékaře nebo ošetřujícího lékaře v nemocnici. Ošetřovatelskou péči poskytujeme pacientům s dlouhodobým i akutním onemocněním, seniorům, opuštěným lidem a všem, kdo odborné zdravotní ošetření nezbytně potřebují
 
Charitní ošetřovatelská služba poskytuje zejména tyto úkony:
aplikaci injekcí, inzulínu či infuzí, odběry krve a ostatního biologického materiálu, převazy různých defektů (proleženin, bércových vředů, špatně se hojících ran po chirurgických zákrocích apod.), kontroly krevního tlaku, měření glykémie, přípravu a podávání léků, cévkování žen, aplikace klysmatu, zaučení klienta nebo jeho rodiny v aplikaci inzulínu, ošetřovatelskou rehabilitaci a péči o pacienty v terminálním stádiu onemocnění.
 
V roce 2013 byla ošetřovatelská péče poskytnuta 235 pacientům. Nejstarší pacientka charitní ošetřovatelské služby oslavila v minulém roce 100. narozeniny, nejstaršímu pacientovi bylo 96 let a nejmladšímu 25 let. Největším počtem je při poskytování ošetřovatelské péče zastoupena skupina seniorů nad 80 let. Za minulý rok bylo v našem registru 116 pacientů této věkové skupiny. Charitní ošetřovatelská péče je poskytována 365 dnů v roce.
 

 OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2012
Charitní ošetřovatelská služba poskytuje odbornou zdravotní péči ve vlastním domácím prostředí pacientům všech věkových kategorií. Ošetření pacienta je prováděno formou návštěvní služby na základě indikace praktického lékaře nebo lékaře v nemocnici. Zdravotní stav indikovaných pacientů vyžaduje pravidelnou a kvalifikovanou ošetřovatelskou péči.
Charitní ošetřovatelská služba poskytuje zejména tyto úkony: aplikaci injekcí, inzulínu či infuzí, odběry krve a ostatního biologického materiálu, převazy různých defektů (proleženin, bércových vředů, špatně se hojících ran po chirurgických zákrocích apod.), kontroly krevního tlaku, měření glykémie, přípravu a podávání léků, cévkování žen, aplikace klysmatu, zaučení klienta nebo jeho rodiny v aplikaci inzulínu, ošetřovatelskou rehabilitaci a péči o pacienty v terminálním stádiu onemocnění.
 
Výhody ošetřovatelské domácí péče:
■ udržuje rodinu pohromadě i v době nemoci
■ zlepšuje psychický stav nemocných, vylučuje hospitalismus, urychluje hojení a umožňuje trvalou podporu  rodiny
■ má výhody soukromí a pohodlí domácího prostředí
 
V minulém roce byla ošetřovatelská péče  poskytnuta 235 pacientům s celkovou bilancí 15 678  návštěv.
 

 

 

 OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2010

Ošetřovatelská domácí péče je poskytována na základě doporučení ošetřujícího lékaře a je hrazena zdravotními pojišťovnami. Veškeré odborné zdravotní výkony provádějí kvalifikované zdravotní sestry, registrované Ministerstvem zdravotnictví k samostatnému výkonu povolání a speciálně školené pro práci v domácí péči. Při návštěvách v domácnostech  pacientů zajišťují sestry domácí péče  pravidelnou aplikaci injekcí, inzulínu, odběry biologického materiálu, převazy ran různého charakteru (pooperační rány, proleženiny, bércové vředy, kožní defekty) dále pak ošetření stomií, nácvik sebeobsluhy po cévních mozkových příhodách a po úrazech. Zabezpečujeme i ošetřovatelsky velmi náročnou péči u klientů trvale upoutaných na lůžko a o klienty v terminálním stadiu nemoci.

Výhody ošetřovatelské domácí péče
  • udržuje rodinu pohromadě i v době nemoci.
  • zlepšuje psychický stav nemocných, vylučuje hospitalismus, urychluje hojení a umožňuje trvalou podporu  rodiny.
 
V minulém roce byla ošetřovatelská péče  poskytnuta 247 pacientům s celkovoum bilancí 19 916  návštěv.
 

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2009 zde.
OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2008 zde.


Leták ke stažení

 Poslední aktualizace 25. května 2011

 

(c) Copyright 2008 Oblastní charita Uherský Brod

Redakční systémy Smart Soft