Kontakt

Oblastní charita Uherský Brod
Mariánské nám.13, 688 01 Uherský Brod
IČO: 48489336  -   DIČ: CZ48489336
Číslo účtu: 1540093329/0800
Tel:  572 630 648 (sekretariát)
Fax: 572 631 128
reditel@uhbrod.charita.cz

Finančně nás podporují

Zlínský kraj

Město Uherský Brod
 

Přeprava vozíčkářů

Spolupracujeme

Centrum seniorů Uherský Brod

Naše služby » Centrum seniorů Uherský Brod


Centrum seniorů Uherský Brod bylo finančně podpořeno městem Uherský Brod.

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Název poskytovatele

Oblastní charita Uherský Brod

Druh služby

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Identifikátor

2893219

Forma služby

terénní (poskytovaná ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Uherský Brod – obce Uherský Brod, Korytná, Strání, Horní Němčí, Dolní Němčí, Bánov)

Název zařízení a kontaktní místo

Centrum seniorů Uherský Brod, Partyzánů 2174, Uherský Brod

Poslání

 

Centrum seniorů je sociálně aktivizační služba pro seniory z Uherského Brodu a okolí. Nabízí aktivní trávení volného času spolu s pracovníkem při individuálním, nebo skupinovém setkávání. Tím usiluje o předcházení nebo snížení míry sociálního vyloučení způsobené tělesným, duševním nebo sociálním omezením.

 

Cíle poskytovaných služeb:

1.    Pomocí individuálních a skupinových činností napomáhat v hledání hodnoty života ve stáří, objevovat nenaplněné společenské, fyzické, duševní, a duchovní potřeby.

2.    Udržovat kontakty osamělých uživatelů se společností, vytvářet prostředí vhodné pro navazování nových přátelství s lidmi se stejnými zájmy a zmírňovat možné riziko společenské izolace.

3.    Posilovat a udržovat fyzickou a psychickou kondici.

4.    Spolurozhodovat o aktivitách CS, podporovat udržení soběstačnosti a samostatnosti, motivovat k vedení vlastního nezávislého života.

5.    Poskytnout informace a podporu při řešení různých problémů, pomáhat orientovat se v současném světě

 

Cílová skupina

 

Uživatelem Centra seniorů se může stát kterýkoliv senior ve věku nad 55 let z regionu územní působnosti Oblastní charity Uherský Brod v nepříznivé sociální situaci. Ta je v této službě vymezena několika kritérii, která mu brání navázat a udržet společenské kontakty ve svém přirozeném prostředí:

1.    Sociální izolace – častý pocit samoty, sociální vyloučení – osoba se nedostane do společnosti nebo má strach, nemá kolem sebe své blízké, rodinu (nebo má, ale rodina ji navštěvuje jen velmi málo)

2.    Fyzické omezení, které brání navázání a udržení společenských kontaktů (sluchové, zrakové, pohybové postižení)

3.    Psychické omezení, které brání navázání a udržení společenských kontaktů (např.: demence, Alzheimerova choroba, atd.)

4.    Ekonomické hledisko – je to tíživá finanční situace, která brání osobě zajistit si dostatečný kontakt se společností. 

 

Zásady poskytování sociální služby

  • Křesťanské vnímání hodnoty každé osoby, její jedinečnosti a svobody
  • Jednání na partnerské úrovni, dobrovolnost a svobodné rozhodování uživatele, spoluúčast a spolurozhodování
  • Respektování individuálních potřeb, individuální přístup ke každému jednotlivci
  • Podpora a pomoc při rozvoji nebo udržení samostatnosti uživatelů
  •  Posilování nebo udržení sociálního začleňování uživatelů

Jednání se zájemcem o službu, vstup uživatele do služby

Zájemci o služby Centru seniorů Uherský Brod jsou informováni pomocí letáků, publikováním ve výroční zprávě, na webových stránkách Oblastní charity Uherský Brod, ale také ve Farních listech, kostelích a prostřednictvím jiných pracovníků Oblastní charity Uherský Brod.

Prvotní kontakt se zájemcem o službu je buď při osobním setkání s pracovníkem Centra seniorů, nebo elektronickém či telefonickém kontaktu, při kterém jej pracovník seznámí s podmínkami a způsobem poskytování služby. U zájemce je zmapována jeho sociální situace a zjišťují jeho očekávání a potřeby. Pokud jsou naplněna kritéria pro přijetí do služby (bodový systém vstupního dotazníku) a v případě zájmu o službu se informuje zájemce o všech právech a povinnostech, o vnitřních pravidlech služby a uzavírá se písemná smlouva o poskytování sociální služby (pokud uživatel vyžaduje, stačí uzavření ústní dohody) a je domluven konkrétní rozsah a průběh činností podle jeho individuálních potřeb. Smlouva je vždy uzavírána pouze při osobní schůzce.


 

 

(c) Copyright 2008 Oblastní charita Uherský Brod

Redakční systémy Smart Soft