Kontakt

Oblastní charita Uherský Brod
Mariánské nám.13, 688 01 Uherský Brod
IČO: 48489336  -   DIČ: CZ48489336
Číslo účtu: 1540093329/0800
Tel:  572 630 648 (sekretariát)
Fax: 572 631 128
reditel@uhbrod.charita.cz

Finančně nás podporují

Zlínský kraj

Město Uherský Brod
 

Přeprava vozíčkářů

Spolupracujeme

Pečovatelská služba Bánov

Naše služby » Pečovatelská služba Bánov

 

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2014
Rok 2014 se stal mezníkem v historii Pečovatelské služby Bánov. Od listopadu roku 2014 začala služba fungovat v nepřetržitém provozu. Na změnu provozní doby navazovala i změna v personálním obsazení služby, došlo k navýšení pracovních úvazků o 2. Rozšíření provozní doby sebou přineslo i změnu ve struktuře uživatelů. Významně se zvýšil počet úkonů v oblasti pomoci při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
Kolektiv zaměstnanců v průběhu roku absolvoval povinné vzdělávání, které bylo financováno z projektu „Vzdělávejte se pro růst“. V rámci podpory zaměstnatelnosti se díky příspěvku z Úřadu práce podařilo ve službě zřídit 1 pracovní místo (veřejně prospěšné práce) pro obyvatele Bánova. Významnou měrou se zapojil do pracovního týmu pastorační asistent Oblastní charity Uherský Brod, na jehož pořady s duchovní tématikou se klienti těší.
V roce 2014 jsme začali spolupracovat s nově zvoleným zastupitelstvem obce a nově jmenovaným duchovním správcem farnosti. Otec Jiří Kupka se s obyvateli Domu s chráněnými byty oficiálně přivítal ve mši svaté odsloužené za všechny seniory. Do pravidelného pořadu bohoslužeb byla ve farnosti zahrnuta i mše svatá sloužená v kapli Domu s chráněnými byty Bánov.
Pečovatelskou službu Bánov jsme prezentovaly veřejnosti v rámci slavnostního představení zrealizovaného projektu Komplexní revitalizace středu obce Bánov.
Jménem služby děkuji kolegům za chápající postoj, který zaujali ke změně provozní doby, zastupitelům obce Bánov za výbornou spolupráci a vstřícnost a také všem dárcům, dobrovolníkům a příznivcům PS Bánov. Otci Janu Machovi i Jiřímu Kupkovi. Zvláštní poděkování patří Ing. Petráňovi, díky jehož daru bylo rozšířeno technické zázemí služby o sušičku na prádlo a ponorný mixér a Romanu Kunovskému za zakoupení fénů pro klienty. Velké poděkování patří správci budovy panu Chovancovi.
Pečovatelskou službu Bánov finančně podpořily obce Bánov a Bystřice pod Lopeníkem. Finanční podpora obce je jedním z významných ukazatelů, které sleduje Zlínský kraj a která má sloužit dle Zlínského kraje na podporu a rozvoj registrovaných sociálních služeb v uvedených obcích.  

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2013 zde.
OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2012 zde.
OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2011 zde.
OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2010 zde.
OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2009 zde.
OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2008 zde.

 Žádost o pronájem bytu zde.

 

Název služby: Pečovatelská služba Bánov
Forma poskytování: terénní
Druh služby: pečovatelská služba
Identifikátor služby: 3475241
Kapacita služby: kapacita okamžitá: 3 uživatelé
Poskytována od: 18.2.2008

 

Poslední aktualizace 11.. listopadu 2014.  

 

(c) Copyright 2008 Oblastní charita Uherský Brod

Redakční systémy Smart Soft