Kontakt

Oblastní charita Uherský Brod
Mariánské nám.13, 688 01 Uherský Brod
IČO: 48489336  -   DIČ: CZ48489336
Číslo účtu: 1540093329/0800
Tel:  572 630 648 (sekretariát)
Fax: 572 631 128
reditel@uhbrod.charita.cz

Finančně nás podporují

Zlínský kraj

Město Uherský Brod
 

Přeprava vozíčkářů

Spolupracujeme

Pečovatelská služba Korytná

Naše služby » Pečovatelská služba Korytná

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2013

Domov je místo, které nechceme opustit, ani když přijde stáří a nemoc. Je to místo jistoty a vzpomínek. V případě, že člověk ani jeho rodina nedokáže zvládnout péči o potřeby člověka, je tady pečovatelská služba, které tuto pomoc lidem může zajistit v jejich domácím prostředí.

Pečovatelská služba Korytná poskytovala i v roce 2013 pomoc a podporu osobám z obce Korytná, jejichž soběstačnost a schopnost péče o sebe jsou sníženy z důvodu věku, chronického, tělesného nebo zdravotního onemocnění. Pečovatelskou službu jsme poskytovali jak uživatelům v Domě s pečovatelskou službou, tak v domácím prostředí uživatelů v obci Korytná podle jejich individuálních potřeb. Tyto potřeby uživatelů zajišťovalo v nepřetržitém provozu 8 pečovatelek, pomoc při uplatňování zájmů a práv uživatelů naplňovala 1 sociální pracovnice a vedoucí služby. O zdravotní stav našich uživatelů se starala MUDr. Sváčková a MUDr. Kadlčková společně se zdravotními sestrami Charitní ošetřovatelské služby Uherský Brod, kterým patří velký dík za jejich kvalitní péči. Ten náleží i dobrovolníkům, kteří pravidelně  do DPS dochází a tráví svůj volný čas čtením, procházkami nebo hraním společenských her s našimi uživateli.

Začátkem roku se podobně jako v jiných službách a zařízeních v duchu čekání na koledování tříkrálových koledníčků, po kterém následovaly fašanky. Rej masek zavítal jako každý předcházející rok i k nám na DPS a svojí rozpustilostí tak „narušil“ běžnou rutinu všedních dní v celém domě. O velikonocích nás navštívil P. Petr Martinka, který některým uživatelů udělil svátost smíření a podal Svaté přijímání. V měsíci červnu se někteří z našich uživatelů zúčastnili slavnosti Božího těla, jiným pečovatelky pomohly zhlédnout průvod alespoň před domem.

Komu z nás se to poštěstí a oslaví se svými nejbližšími úctyhodné 100. narozeniny? Právě takové jubileum oslavila společně se svojí rodinou, zastupiteli obce Korytná a Šumice, ředitelem Oblastní charity Uherský Brod a také s ostatními uživateli a celým personálem Pečovatelské služby naše uživatelka Marie Šustková v červenci roku 2013. Nejdříve byla v místním kostele P. Petrem Martinkou sloužena mše svatá na poděkování za 100 let života a dar zdraví, po níž několik písniček naší uživatelce zahrála dechová hudba Korytňanka.

V létě sluníčko hodně hřálo a naši uživatelé se před jejich paprsky mohli schovat, vypít kávu a popovídat si v zahradním domku, kam i imobilní uživatele ochotně pečovatelky doprovodily. Po zářijových korytňanských hodech se i naši uživatelé začali chystat na listopadový svátek Památky zesnulých a nadcházející poklidný adventní čas. Společně s personálem ozdobili své byty vánočními stromky. S přicházejícími vánočními svátky navštívily uživatele s malým dárkem a přáním děti z MŠ a ZŠ Korytná. Pozadu nezůstal ani starosta obce pan Vladimír Janča.

V průběhu roku se naši uživatelé v doprovodu pečovatelek zúčastnili také několika kulturních akcí mimo obec Korytná. Za zmínku stojí Čaj o páté v Uherském Brodě nebo turnaj Člověče, nezlob se! v Pečovatelské službě Horní Němčí.

Děkujeme obci Korytná a všem, kteří nás finančně i morálně podporují a  pomáhají nám tak poskytovat kvalitní péči o uživatele.

 
Oslavená jubilea našich uživatelů v roce 2013:
Leden, únor – 80. narozeniny (2 uživatelé)
červenec – 100. narozeniny (1 uživatel)
září – 55. narozeniny (1 uživatel)
Zajímavá čísla z roku 2013:
počet uživatelů: 21
průměrný věk uživatelů: 77,5 roku
počet návštěv u uživatelů: 36.125
počet provedených úkonů u uživatelů: 5.697
počet hodin přímé péče: 14.398
 
Mgr. Jitka Chvílová
vedoucí PS Korytná

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2012

Na začátku druhého čtvrtletí jsem byla jmenována na pozici vedoucí Pečovatelské služby Korytná po dobu dlouhodobé pracovní neschopnosti paní Bohumily Jančové. Mým úkolem bylo i nadále zajistit kvalitní péči o uživatele  a zajistit chod služby a fungování provozu.
 
V průběhu roku jsme v nepřetržitém provozu pečovali o 20 uživatelů, z toho v jednom případě jsme poskytovali terénní pečovatelskou službu v domácnosti mimo Dům s pečovatelskou službou. V závěru roku je kapacita služby naplněna.
 
Také během roku 2012 jsme našim uživatelům poskytovali pomoc a podporu v oblasti péče o sebe a o domácnost, doprovázeli je na úřady, k lékařům či na různé kulturní akce. Společně jsme oslavili několik významných životních jubileí.
Uživatelům bydlícím v Domě s pečovatelskou službou opět zpestřovaly život svými vystoupeními děti z mateřské i základní školy, duchovní podporu a svátost smíření poskytoval duchovní otec Petr Martinka a nad jejich zdravotním stavem ve spolupráci s lékaři bděla Charitní ošetřovatelská služba.
 
Vážíme si dobré spolupráce s obcí Korytná, s lékaři, s P. Petrem Martinkou, se zdravotními sestřičkami, s rodinnými příslušníky našich uživatelů a vůbec se všemi, kdo nám jakkoli pomáhají naplňovat naše poslání, kterým péče o uživatele ve jménu milosrdné lásky – CARITAS - beze sporu je.
 
Děkuji svým spolupracovnicím za jejich vztah k práci, která je pro ně zaměstnáním i realizací osobního poslání, za jejich obětavost, úctu, respekt i toleranci, se kterými přistupují nejen k uživatelům a jejich rodinným příslušníkům, ale i k sobě navzájem.

 

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2011

S počátkem prvních měsíců roku 2012 nastal znovu čas, kdy každý kalkuluje a přemítá nad uplynulým rokem. Podnikatelé připravují svá daňová přiznání a my, kteří poskytujeme sociální službu, myslíme na ty, kterým pomáháme v každodenním životě, a také na ty, se kterými jsme se museli rozloučit.

Každý z nás do nového roku vykročuje s určitou představou, cílem, předsevzetím. Přemýšlím nad tím, zda to, co pro naše klienty děláme, je vždy vše, co potřebují, a zda víme určitě, co potřebují. Jsem přesvědčená, že všechny mé kolegyně to vědí, a také to tak při vykonávání své práce uplatňují. Cítím, že klienti touží, ostatně tak jako každý člověk, po tom, co nikoho z nás nic nestojí, co nás žádná kniha ani škola nenaučí. Po tom, co by měl mít každý člověk, a nejvíce ten, který se stará o někoho druhého, v srdci. Možná si řeknete, co to vlastně může být? Co člověka, který je na naší pomoci, ať už částečně či téměř úplně závislý, potěší? Myslím, že největším darem je pro naše klienty úsměv, naděje a čas, který jim věnujeme.
Většinou se nám zdá, že rok uteče jako voda a že každý je stejný. Ale při vzpomínkách si uvědomíme, o co jsme díky našim klientům, jejich zkušenostem a zážitkům bohatší. Kolik z nich se za pomoci našich rukou snaží být co nejdéle alespoň částečně samostatnými, ale také o kolik milých pohledů jsme přišli.
I minulý rok začal Tříkrálovou sbírkou, kdy koledníci navštívili klienty v jejich bytech a jejich zvonivé hlásky zpívající píseň Tří králů potěšily a zpestřily klientům jejich další den.
Při fašankové obchůzce vesnicí organizátoři této již tradiční akce zpívali a tančili také pro klienty naší služby, ve kterých vyvolali vzpomínky na jejich mladá léta.
Při prvních májových dnech klientům zahráli a zazpívali účinkující každoročně pořádaného prvomájového průvodu.
I když na sebe nechalo sluníčko v loňském roce dlouho čekat, scházeli se klienti téměř každý den v zahradním domku u kávy a několikrát jim pomáhal personál pečovatelské služby s přípravou na grilování.
V měsíci červnu probíhala slavnost Božího těla, kdy jde průvod věřících od kostela k oltáři, který je ku příležitosti tohoto svátku vyzdoben v jednom z domů v obci. Někteří klienti se tohoto průvodu zúčastnili a těm, kterým to již zdravotní stav nedovoloval a měli zájem alespoň tento průvod zhlédnout, pomohly pečovatelky s oblékáním a doprovodem před dům.
V loňském roce jsme měli možnost oslavit s pěti klienty jejich významná životní jubilea a pečovatelky jim pomáhaly s nákupy a přípravou pohoštění k oslavám.
V měsíci srpnu nás zasáhla smutná událost, kdy jsme se museli rozloučit s naší kolegyní, která zemřela po těžké nemoci v 41 letech. VZPOMÍNÁME.
 
V tuto dobu i přes smutek a bolest, který jsme prožívali, se celý personál pečovatelské služby připravoval na inspekci kvality poskytované služby, která proběhla v měsíci říjnu. Průběh této inspekce nás nakonec i přes počáteční obavy a strach, jak už to před jakoukoliv kontrolou bývá, posunul a dodal potřebnou podporu a elán do další práce, a to hlavně díky pochopení a poděkování celého inspekčního týmu.
Ve svátek Památky zesnulých pomohly pečovatelky klientům s přípravou a zdobením hrobů a následně společně navštívili místní hřbitov a zapálili svíčky na hrobech jejich pozůstalých.
S přicházejícími vánočními svátky navštívili klienty s malým dárkem a přáním děti z MŠ a ZŠ Korytná. Pečovatelky pomáhaly klientům s přípravou na Vánoce, zdobily vánoční stromky. Klientům, kteří odjížděli ke svým rodinám, pomohly při přípravách na odjezd.
V minulém roce jsme poskytli sociální službu 23 klientům, z nichž pět, i přes veškerou naši i lékařskou péči, zemřelo. I když nemáme ke klientům rodinné vazby, je pro nás každé loučení těžké. Během doby, kdy jsme s nimi téměř v každodenním styku, vzniká mezi námi vztah, kdy část našeho já zůstává u nich, a tak je tomu i naopak.
Děkuji všem, kteří nás v naší práci podporují, kteří nás i obdarují, ať už jen úsměvem a pochopením. Děkujeme Otci Petrovi za duchovní podporu a sponzorům za finanční pomoc a možnost zakoupení potřebných pomůcek pro vykonávání naší práce.
A teď už opravdu poslední věta na závěr. Přála bych si, aby se každý z nás ve svém životě alespoň na malou chvíli zastavil a uvědomil si, že i když je dnešní doba těžká, i přesto je náš život a způsob, jakým jej žijeme, ten, který tak chceme žít, a že život, který žijeme, bychom neměli žít jen sami pro sebe, ale hlavně pro ty kolem nás.
 
                                                                                                                                              Jančová Bohumila

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2010

Tak jako ubíhá vteřina za vteřinou, tak rychle uběhl i rok 2010 a mně nezbývá než si připomenout, co se v minulém roce událo, koho jsme poznali, s kým jsme se museli rozloučit.
V roce 2010 poskytli pracovníci naší služby pomoc a podporu šestnácti klientům při zvládání základních denních činností, péči o domácnost, nákupech, doprovodech a jiných úkonech.  Službu poskytovalo osm pečovatelek v nepřetržitém provozu celoročně.                                                                  
Z výtěžku Tříkrálové sbírky konané v roce 2010 jsme měli možnost zakoupit invalidní vozík, pojízdnou toaletní židli a paravan.
Jako každý rok, tak i loni potěšily naše klienty děti z mateřské a základní školy svými vystoupeními. První se konalo při příležitosti fašankové obchůzky vesnice. Děti měly připravené pásmo lidových tanců a písní, které předvedly před domem s chráněnými byty.                                                                        
Při prvních jarních paprscích se konal v obci prvomájový průvod a organizátoři a účinkující této akce potěšili klienty vystoupením na již úplně dokončeném dvorku se zahradním domkem. V tomto jarním čase jsme společně s rodinou mohli oslavit životní jubileum jedné klientky.
Letní období trávili klienti téměř každé odpoledne na zahradě povídáním s ostatními obyvateli domu a personálem a na podzim se konala mikulášská nadílka od dětí z mateřské školy, které měly pro každého klienta připravený dárek. Je krásné vidět, jak málo stačí k vykouzlení úsměvu na tváři klientů.   Končící rok a přicházející vánoční svátky je vždy časem příprav na Vánoce, jako je pečení cukroví a pomoc při zdobení stromečků, pod kterými měl loni každý klient díky daru od manželů Zámečníkových dárek. Manželé Zámečníkovi jsou již delší dobu našimi největšími sponzory, za což jim patří upřímný dík a jejich štědrost nám pomáhá nejen obdarovat klienty, ale také pořídit různé kompenzační pomůcky potřebné nejen pro pohodlí uživatel služby, ale také pro usnadnění práce personálu. 
V předvánočním čase nás zastihla i smutná událost, kdy jsme se museli rozloučit i s jednou klientkou, která zemřela v úctyhodných osmdesáti devíti letech. Vzpomínáme.
Co říci na závěr? Závěrem vždy děkuji a teď tomu nebude jinak. Děkuji svým kolegyním za vše, co pro klienty dělají, za kus svého já, které u klientů po jejich práci zůstává, za trpělivost a pochopení, bez kterého by služba neměla ten správný smysl. Také děkuji klientům, bez jejichž životních zkušeností a mouder bychom se nenaučili potřebné pokoře, děkuji Otci Martínkovi, že nás provází svými motlitbami, za duchovní pomoc a podporu, Obecnímu úřadu a zaměstnancům, všem sponzorům, dětem z mateřské a základní školy a těm, kteří nás v našem úsilí podporujete.

                                                                                                                                                      Jančová Bohumila

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2009 zde.

Základní informace pro zájemce o službu
Informační leták Pečovatelské služby Korytná

  

Název služby: Pečovatelská služba Korytná
Forma poskytování: terénní
Druh služby: pečovatelská služba
Identifikátor služby: 4069740
Kapacita: počet kilentů: 16/den
Poskytována od: 1.1.2007

 
Žádost o pronájem bytu zde.


Poslední aktualizace 11. května 2011.  

 

(c) Copyright 2008 Oblastní charita Uherský Brod

Redakční systémy Smart Soft