Kontakt

Oblastní charita Uherský Brod
Mariánské nám.13, 688 01 Uherský Brod
IČO: 48489336  -   DIČ: CZ48489336
Číslo účtu: 1540093329/0800
Tel:  572 630 648 (sekretariát)
Fax: 572 631 128
reditel@uhbrod.charita.cz

Finančně nás podporují

Zlínský kraj

Město Uherský Brod
 

Přeprava vozíčkářů

Spolupracujeme

Naše služby » Centrum potravinové a materiální pomoci

 

CETRUM POTRAVINOVÉ A MATERIÁLNÍ POMOCI (CPMP)
 
„Poslat je domů hladové nechci“ ( Mt  15, 32)
 
Oblastní Charita Uherský Brod se snaží zprostředkovat pomoc lidem, kteří se ocitli v akutní nouzi. Proto zřizuje Centrum potravinové a materiální pomoci.
 
Jeho cílem je:
 
 • Shromažďovat darované potraviny, zemědělské přebytky a materiální pomoc (např. hygienické, prací a dezinfekční prostředky, oblečení, potřeby pro domácnost, apod.)
   
 •  Účelně rozdělovat zejména sociálně slabým rodinám, lidem bez přístřeší, matkám s dětmi v tísni, seniorům a  potřebným jednotlivcům, vč. pomoci v rámci mimořádných událostí (např. při povodních).
   
 • Títo způsobem chceme podporovat solidaritu mezi lidmi
   
 • Efektivně rozdělit pomoc potřebným podle nastavených pravidel
   
 • Zvětšování povědomí o boji proti hladu ve světě a propagace kampaně Caritas Internationalis: ONE HUMAN FAMILY, FOOD FOR ALL - JEDNA LIDSKÁ RODINA, JÍDLO PRO VŠECHNY.
 
„Tato kampaň je také pozvánkou pro nás všechny, abychom se stali více uvědomělými v našem výběru potravin, které často vedou k plýtvání a špatnému využití zdrojů, které máme k dispozici. Jde také o připomínku, abychom si přestali myslet, že naše každodenní činnosti nemají vliv na životy těch, kteří trpí hladem v první řadě.“
(z poselství papeže Františka k zahájení kampaně One Human Family, Food for All., 10. 12. 2013)
 
Zdroje pomoci CPMP:
 
 • Potravinové banky - více o Potravinových bankách zde: www.potravinovabanka.cz
   
 • Široká veřejnost prostřednictvím potravinových sbírek a darů
   
 • Výrobci potravin, drogistického zboží a kuchyňských potřeb, velkoobchody, obchodní řetězce, maloobchodníci, zemědělci
   
 • Evropský program potravinové pomoci
 

 
Jak žádat o pomoc?
 • Pomoc je určena lidem, kteří se ocitli nouzi, nebo se ocitli v situaci, kdy pomoc od sociálních odborů nedostačuje. Tuto nouzi je nutno nějak doložit (např. doklad dávek hmotné nouze)
   
 • Podrobnější pravidla jsou popsána ve vnitřní směrnici
   
 • Výše dávky pomoci se odvíjí od počtu osob v domácnosti
   
 • Žádat o pomoc můžete zpravidla osobně, na ředitelství OCH UB v Uherském Brodě. (Kontaktní osoba František Bílek)
Jak můžete pomoci?
 • Darovat trvanlivé potraviny nebo věci při hromadných sbírkách: postní a adventní době nebo při sbírkách přímo v obchodních domech
   
 • Na základě výzvy OCH UB při aktuální potřebě  (skrze facebook, webové stránky, vývěsky na obcích, ohlášky v kostelích) či mimořádné události. Většinou se jedná o oblečení a potřeby pro děti, ale i dospělé, případně nábytek.
   
 • Kdykoliv během roku po předchozí domluvě.
   
 • Jako právnická či fyzická osoba (můžeme vystvit potvrzení o příjmu daru)
   
 • Můžete se zapojit modlitbou – odkaz na modlitbu za boj proti hladu, nebo se modlit za ty, kterým pomoc rozdělujeme.
 Kontaktní osoba:
 
Ing. František Bílek, Ph.D.
mobil: 724 651 321
email: frantisek.bilek@uhbrod.charita.cz
 
 

 
 • V roce 2013 jsme získali, a zároveň rozdělili, potraviny v hodnotě bezmála 175 000.- Kč.
   
 • Souhrn činností za rok 2014 je k nahlédnutí zde
 
Podpořte skrze OCH UB ty, kteří žijí v nouzi a chudobě!
 
Všem dárcům upřímně děkujeme!

 

Navštivte nás

Reklama

Spolupracujeme

 

 

(c) Copyright 2008 Oblastní charita Uherský Brod

Redakční systémy Smart Soft