Kontakt

Oblastní charita Uherský Brod
Mariánské nám.13, 688 01 Uherský Brod
IČO: 48489336  -   DIČ: CZ48489336
Číslo účtu: 1540093329/0800
Tel:  572 630 648 (sekretariát)
Fax: 572 631 128
reditel@uhbrod.charita.cz

Finančně nás podporují

Zlínský kraj

Město Uherský Brod
 

Přeprava vozíčkářů

Spolupracujeme

Charitní dům Slavkov

Naše služby » Charitní dům Slavkov

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2014
Zajímavé lidské příběhy, radost i smutek a samozřejmě hodně užitečné práce pro naše klienty, to byl rok 2014 v Charitním domě sv. Petra a Pavla ve Slavkově.

Život v Charitním domě je především o lidských příbězích…Někdy veselejších, jindy pohnutějších. Každý člověk je jedinečný, každý má jiná přání, jiné zvyklosti. Je na nás, abychom mu zajistili nejen hmotné zabezpečení a kvalitní služby, ale též něco nad rámec, co by mu život zpříjemnilo a obohatilo. Uživatelé mají možnost se jednou za měsíc přímo na zařízení účastnit mše svaté, kterou ochotně přichází sloužit P. Petr Hofírek. Jednou za týden nás navštěvuje sestra Milada Mertová, která donáší Svaté Přijímání. Aktivizační pracovnice vytváří různé aktivizační programy pro všechny, kdo mohou a chtějí se zapojit. V neposlední řadě je třeba vyzdvihnout činnost a zájem dobrovolnice paní Machálkové.
Velmi důležitá je pro nás zpětná vazba od rodinných příslušníků našich uživatelů. Každé slovo pochvaly je pro nás vždy neskutečně velkým povzbuzením do další náročné práce. Jsme opravdu velmi rádi za výbornou spolupráci s rodinami, které pravidelně navštěvují své příbuzné a cennými připomínkami nám pomáhají posunovat službu stále kupředu.
Velmi oceňujeme vstřícný postoj ze strany vedení obce a zastupitelů. Pan starosta se pravidelně zajímá o chod domu a je vždy připraven nám vycházet vstříc.
V naší službě se snažíme klást důraz na duchovní stránku. To je možné jen díky nezištnému a obětavému přístupu místního duchovního správce P. Petra Hofírka, který k nám přichází nejen sloužit pravidelné bohoslužby, ale je připraven v případě potřeby přijet kdykoli. 
Děkujeme tímto všem, kdo naši službu jakýmkoli způsobem podporují, pomáhají nám, posunují nás dál cennou radou či povzbuzují příjemným a milým slovem.
 

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2013 zde.
OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2012 zde.
OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2011 zde.
OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2010 zde.
OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2009 zde.
OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2008 zde.

  

 
Název zařízení: Charitní dům sv. Petra a Pavla Slavkov
Forma poskytování: pobytová
Druh služby: domov pro seniory
Identifikátor služby: 1494420
Kapacita zařízení: počet klientů 12, počet lůžek 12
Poskytována od: 30.10.1996


 

Poslední aktualizace 18. srpna 2015.  

 

(c) Copyright 2008 Oblastní charita Uherský Brod

Redakční systémy Smart Soft