Kontakt

Oblastní charita Uherský Brod
Mariánské nám.13, 688 01 Uherský Brod
IČO: 48489336  -   DIČ: CZ48489336
Číslo účtu: 1540093329/0800
Tel:  572 630 648 (sekretariát)
Fax: 572 631 128
reditel@uhbrod.charita.cz

Finančně nás podporují

Zlínský kraj

Město Uherský Brod
 

Přeprava vozíčkářů

Spolupracujeme

Pečovatelská služba Horní Němčí

Naše služby » Pečovatelská služba Horní Němčí

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2013

Rok se s rokem sešel a my bychom se měli ohlédnout zpět a pozastavit se nad tím, co se nám povedlo, co méně a naopak – co se nepodařilo, nebo  co jsme si představovali jinak.
Naše pečovatelská služba, tak jako v letech předchozích, poskytuje nadále sociální službu v Horním Němčí uživatelům ve zdejším Charitním domě sv. Václava a přímo v domácnostech uživatelů v obcích Horní Němčí  a  Slavkov.
V letošním roce jsme poskytli pomoc a podporu doposud nejvyššímu počtu uživatelů – patnácti.

Kladně bych ohodnotila skutečnost, že vzrostl podíl poskytnutých úkonů přímé péče v domácnostech uživatelů mimo náš Charitní dům. Tímto směrem bychom se chtěli ubírat i nadále.

Abychom kvalitně zabezpečili péči o naše uživatele rozrostl se náš tým na tři pečovatelky ( 2,6 úvazku přímé péče). Za uživateli pravidelně dojíždí sociální pracovnice, která poskytuje mj. i  základní sociální poradenství . Všechny  pracovnice se průběžně během celého roku vzdělávají  na odborných školeních a seminářích.
Velmi kvalitní ošetřovatelskou službu zajišťuje dle potřeby tým zdravotních sester  Charitní ošetřovatelské služby  a  velmi dobrá  je spolupráce s praktickou lékařkou MUDr. Neugebauerovou, ale i odbornými lékaři.
Duchovní podporou je pro nás a naše uživatele správce farnosti  P. Petr Hofírek, za což mu patří náš velký dík.
I přes náročnost práce pečovatelek se nám podařilo v tomto roce zorganizovat, nebo doprovodit naše uživatele na různé společenské akce. Například na již tradiční turnaj v deskové hře „Člověče nezlob se!“ se všichni již dlouho dopředu těší, stejně tak na „Den charity“, kdy se naši uživatelé rádi setkávají a diskutují s vedením OCH Uh. Brod a obce Horní Němčí.  Velkou vzpruhou jsou pro naše uživatele návštěvy  občanů z obce,  zastupitelů  a dětí.

Nedávno jsem zaslechla názor, který mě zaskočil. – „ Šak co staří ludé potřebujů? Přebalit, najest, napit, ukludit, mět klid a sřechu nad hlavů!“  Ale to je omyl. Člověk je „tvoreček“ společenský a komunikace s okolím je pro něj přirozená a velmi důležitá. Zejména pak v době nemoci, nebo osamění.  Proto mám dobrý pocit z toho, že kromě  základní péče se nám podařilo v letošním roce připravit několik  větších či menších aktivit pro naše uživatele při nichž zapomenou na svou bolest, nebo trápení.

Stát otevřeně a dlouhodobě říká, že chce hlavně podporovat terénní pečovatelskou službu, přesto je i naše služba jednou z mnoha, která je velmi a dlouhodobě podfinancována. Uživatele s našimi problémy nezatěžujeme a přes  veškeré finanční těžkosti  jim  poskytujeme i nadále kvalitní služby  a to 365 dnů v roce.

Proto bych chtěla velmi poděkovat panu starostovi a místostarostovi obce, stejně tak  ostatním členům zastupitelstva, za velmi dobrou a dlouhodobou spolupráci. Velký dík posíláme i P. Petrovi Hofírkovi, dobrovolníkům, sponzorům a příznivcům Charity.  Opravdu hodně si této pomoci a spolupráce ve prospěch našich uživatelů vážíme.

 

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2012

Naše Pečovatelská služba Horní Němčí je terénní službou, která poskytuje pomoc a podporu občanům z obcí Horní Němčí a Slavkov přímo v jejich domácnostech, ale i uživatelům žijícím v Charitním domě sv. Václava v Horním Němčí, jejichž schopnosti jsou sníženy a potřebují pomoc z důvodu věku, kvůli tělesnému postižení, nebo chronické nemoci a jsou odkázáni na pomoc jiné fyzické osoby. Naši pomoc a podporu jsme v tomto roce mohli poskytnout 11 uživatelům.
Začátek roku je vždy dobou, kdy se zamýšlíme nad tím, zda to, co jsme si naplánovali jsme splnili, zda to, co jsme udělali jsme udělali dobře, nebo jak by to šlo příště lépe a nad tím co naplánovat na rok stávající.
V letošním roce se nám podařilo díky projektu „Vzdělávejte se pro růst“ průběžně proškolit všechny pracovnice v přímé péči.
 Velkou radost máme z toho, že se podařila dohoda  Arcidiecézní charity Olomouc s obcí Horní Němčí, kteří uvolnili potřebné finanční prostředky pro rekonstrukci domu. Uvolněné prostory po ordinaci praktické lékařky se za velké pomoci obce přebudovaly na tři pokoje pro nové uživatele.
I přes to, že hlavním naším úkolem je pomoc a podpora v úkonech, které naši uživatelé sami nezvládají, je naším cílem dle možností a zájmu nabídnout těmto lidem možnost společenského vyžití i mimo domov, nebo charitní dům. Letos bych mohla vzpomenout např. doprovody na mše svaté do místního kostela svatého Petra a Pavla, ale i kulturu např. koncert Anety Langerové na zámku Nový Světlov, turnaj v ruských kuželkách v Charitě Luhačovice, tradiční již VI. ročník ve hře „ Člověče nezlob se!“, návštěva oslav 100 let školy v Horním Němčí, návštěva výstavy betlémů apod.
Beze sporu však největší akcí letošního roku byl Den otevřených dveří se slavnostním žehnáním nových pokojů, kdy se zde sešla spousta místních občanů, aby si připomněli již 15. výročí otevření Charitního domu sv. Václava.
Závěrem bych chtěla poděkovat zástupcům Arcidiecézní charity Olomouc a zástupcům obce Horní Němčí za finanční pomoc a následnou realizaci rekonstrukce charitního domu, sponzorům Ing. Michalu Bábíčkovi MBA, Ing. Robertu Hnátkovi z fimy VELCO s.r.o., a celému týmu pracovníků Oblastní charity Uherský Brod v čele s ředitelem Ing. Petrem Houštěm za skvělou spolupráci.
 

 

 

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2011

 
Pečovatelská služba Horní Němčí je terénní službou, která poskytuje péči občanům z obcí Horní Němčí a Slavkova přímo v jejich domácnostech, ale i uživatelům žijícím v Charitním domě sv. Václava v Horním Němčí, jejichž schopnosti jsou sníženy a potřebují pomoc z důvodu věku, kvůli tělesnému postižení, nebo chronické nemoci a jsou odkázáni na pomoc jiné fyzické osoby.
 
Cíl, který jsme si v loňském roce vytýčili - rozšíření pečovatelské služby do domácností uživatelů v obcích Horní Němčí a Slavkov se nám daří plnit. V letošním roce jsme poskytovali pomoc a podporu celkem 9 lidem, z toho třem přímo v jejich domácnostech, ostatním v Charitním domě v Horním Němčí.
O uživatele PS se starají dvě pracovnice v přímé péči a sociální pracovnice, která do Horního Němčí dochází pravidelně jednou týdně. Zajišťuje pro zájemce, uživatele i jejich rodinné příslušníky sociální poradenství, pomáhá uživatelům při vyřizování jejich osobních záležitostí a při jednání na úřadech. Zdravotní péče je zprostředkovávána individuálně ve spoluprácí s praktickou lékařkou a zdravotními sestrami z Charitní ošetřovatelské služby.
I když našim prvořadým cílem je zajistit základní úkony v péči o vlastní osobu, naši uživatelé potřebují i podporu duchovní a psychickou a vlastní realizaci nejen v jejich úzkém kolektivu. Proto úzce spolupracujeme s Klubem důchodců Javořina, Centrem seniorů z Uherského Brodu, občanským sdružením Mozaika a také s Terapeutickou dílnou sv. Justiny Uherský Brod.
 
Závěrem bych chtěla poděkovat zejména celému týmu spolupracovníků Oblastní charity Uherský Brod za pomoc při řešení nelehké finanční situace v sociálních službách obecně, zastupitelům obce za to, že bez jejich podpory by nebylo možné tuto PS vůbec provozovat, za duchovní podporu otci Hofírkovi, sponzorům ať už větším či drobným dárcům, kteří nám pomohli finančně, darem, pomocí, nebo radou.
 

 

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2010

Naše pečovatelská terénní služba je určena osobám žijícím ve svých domácnostech v obcích Horní Němčí a Slavkov, nebo v bytech v Charitním domě sv.Václava v Horním Němčí, jejichž schopnosti jsou sníženy z důvodu věku, zdravotního postižení nebo chronického onemocnění a vyžadují tak pomoc jiné fyzické osoby.

Péče je poskytována skutečně individuálně  podle potřeb uživatelů, kteří si naši pomoc sjednají.

V letošním roce jsme poskytovali péči 7 lidem. Pěti  v charitním domě a dvěma v domácnostech ve Slavkově.

Kromě základních činností péče  se snažíme uživatelům poskytnout i něco navíc.Jejich tužby a přání nám nejsou lhostejná a proto jim rádi pomůžeme zprostředkovat, nebo je doprovodit na různé společenské akce jako např.fašank v charitním domě se školáky místní základní školy, setkávání se při besedách s Klubem důchodců Javořina, účast na akcích uherskobrodského Centra seniorů, již tradiční turnaj v „ Člověče nezlob se!“, jeden z našich uživatelů se již pravidelně účastní na šachových turnajů, jiný plave spolu s handicapovanými kamarády, jiný se  pobaví  na „Čaji o páté“. Letos se měli možnost naši uživatelé díky obč. sdružení Rovné šance zúčastnit ozdravného pobytu v Pozlovicích

Při ohlédnutí za rokem 2010 mě hřeje pocit dobře vykonané práce, která by nebyla možná bez celého týmu zaměstnanců. I když samotnou přímou péči zajišťujeme jen dvě pracovnice, neobešly bychom bez spolupráce s ostatními např. sociálními pracovnicemi, celým týmem vedení OCH Uh.Brod, týmem kuchyně a rozvozu obědů.

Závěrem bych chtěla poděkovat  nejen všem výše jmenovaným spolupracovníkům, ale i zástupcům obce a otci Petru Hofírkovi za jejich podporu.

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2009 zde.
OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2008 zde.

Leták Pečovatelské služby  Horní Němčí zde.

Více informací a fotografií naleznete na stránkách obce Horní Němčí

 

Poslední aktualizace 22. června 2011.  

 

(c) Copyright 2008 Oblastní charita Uherský Brod

Redakční systémy Smart Soft