Kontakt

Oblastní charita Uherský Brod
Mariánské nám.13, 688 01 Uherský Brod
IČO: 48489336  -   DIČ: CZ48489336
Číslo účtu: 1540093329/0800
Tel:  572 630 648 (sekretariát)
Fax: 572 631 128
reditel@uhbrod.charita.cz

Finančně nás podporují

Zlínský kraj

Město Uherský Brod
 

Přeprava vozíčkářů

Spolupracujeme

Noclehárna Uherský Brod

Naše služby » Noclehárna Uherský Brod


Noclehárna Uherský Brod byla finančně podpořena městem Uherský Brod.

Poslání
Posláním noclehárny pro muže a ženy v Uherském Brodě je poskytnutí přenocování a hygienického zázemí lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, kterou nedokáží dočasně vyřešit vlastními silami a vzbudit zájem klientů k dalšímu řešení jejich situace

Zásady

  • respektování vlastního rozhodování uživatele
  • důvěrnost sdělení
  • individuální přístup
  • jednání na partnerské úrovni
  • aktivní zapojení uživatele do řešení svého problému
  • za každých okolností respektování důstojností klienta

Cílová skupina
Cílovou skupinou jsou osoby bez přístřeší starší 18-ti let v nepříznivé sociální situaci, fyzicky soběstačné, které nemají jinou možnost důstojného přenocování.

Pravidla poskytování služby
Noclehárna pro muže a ženy má svá Pravidla služby, jejíchž dodržování je podmínkou pro poskytování služeb uživatelům. Uživatel je s Pravidly seznámen před uzavřením Smlouvy o poskytování služeb v noclehárně a uzavřením této Smlouvy souhlasí s jejich dodržováním. Nerespektování těchto pravidel je sankcionováno podle sankčního řádu. Účelem těchto pravidel je zejména ochrana ostatních uživatelů služby, jejich bezpečí a práva na využití služby v odpovídajícím rozsahu a kvalitě. Sleduje i bezpečí pracovníků služby.

Ceník
Uživatel je informován o výši úhrady a způsobu platby za poskytnuté služby, cena za noc je 50 Kč.

 

 

(c) Copyright 2008 Oblastní charita Uherský Brod

Redakční systémy Smart Soft