Kontakt

Oblastní charita Uherský Brod
Mariánské nám.13, 688 01 Uherský Brod
IČO: 48489336  -   DIČ: CZ48489336
Číslo účtu: 1540093329/0800
Tel:  572 630 648 (sekretariát)
Fax: 572 631 128
reditel@uhbrod.charita.cz

Finančně nás podporují

Zlínský kraj

Město Uherský Brod
 

Přeprava vozíčkářů

Spolupracujeme

Terapeutická dílna sv. Justiny

Naše služby » Terapeutická dílna sv. JustinyTerapeutická dílna sv. Justiny Uherský Brod byla finančně podpořena městem Uherský Brod.


Terapeutická dílna sv. Justiny Uherský Brod byla finančně podpořena Zlínským krajem.


 

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2014
V roce 2014 jsme si připomněli 10. výročí vzniku Terapeutické dílny sv. Justiny Uherský Brod. Výročí jsme oslavili jednak s uživateli a rodinnými příslušníky služby neformálním setkáním na myslivecké chatě Katovka v Uherském Brodě. Oficiální oslava se konala společně s Denním stacionářem Domovinka, který v loňském roce slavil své 15. výročí. Pozvání na oslavu přijala nejen bývalá ředitelka Oblastní charity, paní Jarmila Tomancová, první vedoucí služby, ale také zástupci vedení Města Uherský Brod, Krajského úřadu Zlín, odboru sociálních věcí, dlouholetí dobrovolníci obou služeb, otec Josef Pelc a mnoho dalších. Nejprve jsme si připomněli historii vzniku služby a poté v klášterním kostele proběhla mše svatá a společný oběd všech pozvaných.

Dovolte mi, prosím, seznámit vás stručně s historií naší sociální služby. Terapeutická dílna sv. Justiny Uherský Brod vznikla 1. ledna 2004. Jejímu vzniku předcházelo ukončení provozu chráněné dílny, ve které se pravidelně vyráběly bavlněné ponožky. Tato výroba však byla z finančního hlediska dlouhodobě neudržitelná.

Provoz sociálně terapeutické dílny v počátcích jejího vzniku probíhal v nedůstojných podmínkách výrobní haly na ulici Větrná, později v zastaralé budově uhelných skladů v centru města. Následně se však vedení Charity podařilo sjednat se zástupci města výstavbu nových prostorů v areálu bývalé zvláštní školy. Vznikly tak prostory pro dvě sociální služby, a to terapeutickou dílnu určenou pro osoby s mentálním postižením a denní stacionář Domovinka pro seniory.

Služba se nachází v blízkosti vlakového i autobusového nádraží, nedaleko centra města. To nabízí uživatelům možnost využití všech veřejných institucí, kaváren, obchodů, lékařů a mnoha dalších služeb určených široké veřejnosti. Hlavním cílem naší služby je rozvoj pracovních a sociálních dovedností uživatelů. Ti se v rámci získávání těchto dovedností učí dodržovat stanovenou dobu určenou pro sociálně pracovní činnost, odpovědnosti za odvedenou práci, vzájemnou spolupráci a komunikaci, při zpracování jednotlivých výrobků si procvičují jemnou motoriku, soustředění a pozornost. Během deseti let poskytování služby se podařilo několika uživatelům získat řádné zaměstnání. Pro ty uživatele, kteří dle svého posudku nemohou pracovat ani za zcela mimořádných podmínek, popřípadě jejich dovednosti ještě nejsou na takové úrovni, aby získali zaměstnání na otevřeném nebo chráněném trhu práce, se nám podařilo najít uplatnění v akreditované dobrovolnické činnosti naší organizace. Zkušenosti dobrovolníka Vám blíže popíše uživatel naší služby, pan M. Šerek:

Moje zkušenosti dobrovolníka: Jako dobrovolník jsem začal pracovat v září loňského roku. Pravidelně navštěvuji LDN v Městské nemocnici v Uherském Brodě, kde si povídám se staršími lidmi, kteří jsou nemocní. Nejčastěji si povídáme o tom, co lidé během života prožili, například o válce a chudobě, o dětech a vnoučatech, ale také a o tom, že chodím do dílny a co v ní všechno vyrábíme. Vzpomínám na své zážitky ze školy v Brně a o mých zkušenostech z chráněného bydlení a cestování.

 

Dobrovolník Michal Šerek
 

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2013 zde.
OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2012 zde.
OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2011 zde.
OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2010 zde.
OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2009 zde.
OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2008 zde.

Leták ke stažení   zde

 
 

Poslední aktualizace 23. října 2013
 

 

(c) Copyright 2008 Oblastní charita Uherský Brod

Redakční systémy Smart Soft