Kontakt

Oblastní charita Uherský Brod
Mariánské nám.13, 688 01 Uherský Brod
IČO: 48489336  -   DIČ: CZ48489336
Číslo účtu: 1540093329/0800
Tel:  572 630 648 (sekretariát)
Fax: 572 631 128
reditel@uhbrod.charita.cz

Finančně nás podporují

Zlínský kraj

Město Uherský Brod
 

Přeprava vozíčkářů

Spolupracujeme

Chci darovat organizaci Oblastní charita Uherský Brod
nebo ,- Kč

Podpořte nás

Dárci, sponzoři » Podpořte nás

Oblastní charita Uherský Brod je výjimečná svým posláním a přístupem ke svým klientům. Jsme organizací neziskovou. Financování naší organizace je vícezdrojové, to znamená, že část našich provozních výdajů hradíme z tržeb za služby, zbývající část pokrýváme z veřejných rozpočtů, z finančních darů nadací a nadačních fondů. Jeho důležitou součástí je pomoc těch, kteří nás podporují finančními a hmotnými dary.

 
Každý dar, byť jen malý, je pro nás velkou pomocí, podstatný je účel – rozhodnutí každého člověka, kterému není lhostejná nouze potřebných lidí. Všech dárců si velice vážíme, jejich gesto vnímáme jako ocenění naší práce, což nám přináší radost a povzbuzení .
Všem dárcům, kteří nás podporují děkujeme!
 
 Jak nás můžete podpořit?
 • zasláním finanční částky na náš účet
  Česká spořitelna, a.s.    1540093329/0800
 • hmotným darem
  věci určené pro naše klienty a na provoz Oblastní charity Uherský Brod
 • jako dobrovolníci
  každý člověk, který ve svém volném čase bez nároku na finanční odměnu projeví zájem vykonávat dobrovolnou činnost ve prospěch jiných lidí
 • účastí na benefičních akcích
  přijměte pozvání na akce pořádané naší organizací, projevíte nám tímto svou podporu, nejen finanční, ale i morální – a to pro nás není málo
 • předáním kontaktu na jiného dárce či sponzora
 • obdarováním svými znalostmi a zkušenostmi  ( přednáška, konzultace … )
    
Děkujeme Vám všem společně a každému zvlášť.
 
 

 

Navštivte nás

Reklama

Spolupracujeme

 

 

(c) Copyright 2008 Oblastní charita Uherský Brod

Redakční systémy Smart Soft