Kontakt

Oblastní charita Uherský Brod
Mariánské nám.13, 688 01 Uherský Brod
IČO: 48489336  -   DIČ: CZ48489336
Číslo účtu: 1540093329/0800
Tel:  572 630 648 (sekretariát)
Fax: 572 631 128
reditel@uhbrod.charita.cz

Finančně nás podporují

Zlínský kraj

Město Uherský Brod
 

Přeprava vozíčkářů

Spolupracujeme

Pomoc při mimořádných událostech

Naše služby » Pomoc při mimořádných událostech

OBLASTNÍ CHARITA UHERSKÝ BROD JE PŘIPRAVENA POSKYTNOUT POMOC PŘI TĚCHTO NEJČASTĚJI SE VYSKYTUJÍCÍCH MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH

 •      povodně, záplavy, sesuvy půdy
 •      extrémní situace způsobené rozmary počasí
 •      dopravní nehody
 •      požár nebo zřícení obytných domů
 •      různé havárie a jiné mimořádné události
   


Mimořádná událost
Mimořádnou událostí se podle § 2 písmeno b) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, rozumí škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. 

    POMÁHÁME 

 •      jednotlivcům, rodinám, komunitám
 •      obcím
 •      organizacím a firmám


     NABÍZÍME    

 •      základní poradenství a sociální šetření – orientace v situaci, zjišťování potřeb, podávání   informací
 •      fyzická pomoc při odklízení škod způsobených vlivem mimořádné události
 •      materiální pomoc – zajištění stravy, tekutin, čisticích prostředků, oděvů, vysoušecí techniky
 •      první psychologická pomoc
 •      duchovní pomoc
 •      finanční pomoc
 •      zprostředkování návazných služeb a odborné pomoci

 
     SPOLUPRACUJEME S   

 •      integrovaným záchranným systémem
 •      státní správou a samosprávou
 •      farnostmi
 •      Arcidiecézní charitou Olomouc a ostatními Charitami Olomoucké arcidiecéze
 •      jinými neziskovými organizacemi

 

Kontaktní osoba pro vyžádání pomoci při řešení mimořádné události:
Jitka Chvílová
telefon: 724 651 262
e-mail: jitka.chvilova@uhbrod.charita.cz

Další informace ohledně pomoci při mimořádných událostech se připravují.

Poslední aktualizace: 15.8.2012
 

Navštivte nás

Reklama

Spolupracujeme

 

 

(c) Copyright 2008 Oblastní charita Uherský Brod

Redakční systémy Smart Soft